H Endorsement Hazardous Materials & How To Get It everything you need to know truckers wiki

Tabela Sadržaja

Šta je H Kategorija na CDL – H Endorsement za Opasne Materije

H Dodatak (Opasne Materije) je specijalan sertifikat koja omogućava vozačima koji imaju CDL da prevoze opasne materije u Americi. Ovaj dodatak za CDL je obavezan za prevoz opasnih materija po federalnom zakonu i regulisan je od strane Federalne Uprave za Bezbednost Motornih Prevoznika (FMCSA) pod okriljem Ministarstva za Transport SAD.
Klase CDL koje mogu da dobiju H dodatak: A, B, C.

Kako Dobiti H Kategoriju za CDL u Americi

Proučite priručnik za CDL specifičan za Vašu državu (CDL Manual)

Nabavite kopiju priručnika za CDL Vaše države, koji će pružiti sve potrebne informacije o regulativama opasnih materija, bezbednom rukovanju i postupcima u hitnim situacijama. Posebno se posvetite delovima koji se odnose na opasne materije.

Podnesite zahtev za bezbednosnu proveru od strane Uprave za bezbednost saobraćaja (TSA)

Pre nego što pristupite ispitu o poznavanju opasnih materija, morate proći bezbednosnu proveru TSA. Ovaj postupak podrazumeva podnošenje zahteva, davanje otisaka prstiju i plaćanje naknade. Posetite veb sajt TSA za više informacija i kako biste započeli svoj zahtev.
Saznajte više o Upravi za bezbednost saobraćaja – TSA ovde.

Polaganje ispita o Poznavanju Opasnih Materija

Nakon što završite sa TSA proverom, možete pristupiti ispitu o poznavanju opasnih materija u DMV-u Vaše države ili određenom centru za testiranje. Ispit će pokrivati teme kao što su identifikacija opasnih materija, postupci utovara i istovara, kao i protokoli za hitne situacije.

Plaćanje takse za H dodatak CDL dozvoli – Koliko Košta?

Nakon što položite ispit, moraćete da platite taksu za dodatak dozvoli u DMV Vaše države. Ova taksa se razlikuje od države do države, zato proverite u lokalnoj DMV kancelariji tačan iznos.
Dobijanje ove dozvole će vas koštati otprilike 100 dolara.

Dodajte H Dodatak na vaš CDL

Nakon što ste platili taksu za dodatak dozvoli, DMV će vam izdati novi CDL sa dodatim H Dodatkom. Nakon ovoga legalno možete prevoziti opasne materije u skladu sa federalnim i državnim regulativama.

Imajte na umu da regulative i zahtevi mogu da variraju zavisno o države. Uvek proverite sa vašom lokalnom kancelarijom DMV o najnovijim informacijama i zahtevima.
Ovo je FMSCA lista 9 klasa opasnih materija.

Saznajte više o TWIC kartici ovde.

Preslušaj tekst (Eng)

Was this article helpful?
YesNo

Оставите одговор

Close Search Window