Shipper truckers wiki everything you need to know

Tabela Sadržaja

U kamionskoj industriji, pojam “shipper” ili pošiljalac se odnosi na osobu ili kompaniju koja je inicijator pošiljke robe tj. šalje robu. Shipper može biti proizvođač, distributer, centar za ispunjenje porudžbina ili bilo koji entitet koji želi da pošalje robu sa jedne lokacije na drugu.

Uloga Shippera

Glavna odgovornost špeditera je priprema robe za transport. Uključujući pravilno pakovanje robe radi sprečavanja oštećenja tokom transporta, tačno označavanje robe i kreiranje neophodnih dokumenata za pošiljku, kao što je Teretni list (Bill Of Laiding – BOL).

Komunikacija sa Prevoznikom

Shipper je obično odgovoran za organizovanje transporta sa prevoznikom. To uključuje zakazivanje vremena preuzimanja i dostave, razgovor o tarifama i uslovima pošiljke, i komunikaciju o bilo kakvim posebnim instrukcijama vezanim za pošiljku.

Pravne Obaveze

Shipperi imaju određene pravne obaveze koje moraju ispuniti, kao što je usklađivanje sa regulativama o transportu opasnih materijala ako je primenljivo. Takođe moraju izvršiti provere da bi bili sigurni da sarađuju sa pravilno licenciranim i osiguranim prevoznicima.

Uloga u Industriji

Špediteri igraju ključnu ulogu u lancu snabdevanja. Oni su početna tačka logističkog procesa i njihova efikasnost i tačnost u pripremi i dokumentaciji pošiljki mogu značajno uticati na brz tok robe od mesta porekla do odredišta.

Marine Digital o važnosti shippera u industriji. (Eng)

Preslušaj tekst (Eng)

Was this article helpful?
YesNo

Оставите одговор

Close Search Window