N Endorsement (Tank Vehicles) & How To Get It tanker endorsement everything you need to know truckers wiki

Tabela Sadržaja

CDL Kategorija N za cisterne, predstavlja dodatnu sertifikaciju koja omogućava vlasnicima komercijalne vozačke dozvole da upravljaju vozilima sa cisternama. va vozila su dizajnirana za prevoz tečnih ili gasovitih materijala u velikim količinama i obično imaju trajno pričvršćenu cisternu kapaciteta 1.000 galona ili više. (1 galon = 3.7 ltara / 1000 galona = 3785 litara)
CDL Klase koje mogu dobiti dodatak Kategorije N za cisternu su: A i B.

Kako dobiti dozvolu za cisternu u Americi, N Dodatak za CDL

Zahtevi za Dozvolu za Cisterne u Americi

Da biste bili kvalifikovani za Kategoriju N morate već imati važeću CDL Klasu A ili B. Svaka država može imati dodatne zahteve, pa je važno da se konsultujete sa lokalnim Odeljenjem za Saobraćajne Poslove (DMV) ili ekvivalentnom agencijom zbog specifičnih kriterijuma.

Materijal za Učenje

Upoznajte se sa potrebnim znanjem kako biste položili pismeni ispit proučavajući vozački priručnik (CDL Manual) vaše države, fokusirajući se na deo vezan za cisterne. Priručnik će pokriti teme kao što su inspekcija vozila-cisterni, bezbedne vozačke prakse, upravljanje centrom gravitacije vozila i postupanje u hitnim situacijama.

Pismeni Ispit

Zakažite termin u lokalnom DMV ili ovlašćenom centru za testiranje kako biste polagali pismeni ispit za Kategoriju N. Ispit će se obično sastojati od pitanja sa više mogućih odgovora, zasnovanih na informacijama iz dela priručnika o vozilima-cisternama. Morate ostvariti prolazni rezultat, obično oko 80%, kako biste dobili dozvolu.

Test Veština

U zavisnosti od propisa vaše države, biće potrebno da polažete test vožnje u cisterni. Ovaj test procenjuje vašu sposobnost da bezbedno upravljate cisternom na putevima Amerike, izvršite inspekciju pre puta i snalazite se u različitim situacijama tokom vožnje. Potrebno je da imate cisternu prikolicu za bežbanje vožnje, kao i za test. Neke CDL škole imaju svoje cisterne, dok ćete u suportnom morati da se snađete – iznajmite, pozajmite cisternu.

Prijava i Takse

Nakon što položite pismeni ispit (i test veština, ako je potrebno), sledeće je da popunite prijavu i platite sve takse kako bi Kagetorija N bila dodata vaš CDL. Takse se razlikuju od države do države, pa proverite u vašem lokalnom DMV-u za tačan iznos.

Bezbednosna provera Kandidata i Ostali Zahtevi

Zavisno o državi i materijalima koje planirate prevoziti, možda će biti potrebno da prođete bezbednosnu proveru, završite postupak za dozvolu za opasne materijale (Hazmat Kategorija) ili ispunite druge dodatne zahteve.

Održavanje Vaše Dozvole

Da biste zadržali Vaš Dodatak N morate obnoviti vaš CDL pre njegovog isteka i održavati čistu vozačku evidenciju. Imajte na umu i sve dodatne obuke ili zahteve za sertifikaciju u Vašoj državi kako biste izbegli gubitak vaše dozvole.

Uslovi sticanja N endorsmenta razlikuju se od države do države, uvek je najbolje proveriti u vašem lokalnom DMV-u koji su to zahtevi koje morate ispuniti.

Video o kamionskoj industriji o Endorsmentu za Cisternu (Eng)

Preslušaj tekst (Eng)

Was this article helpful?
YesNo

Оставите одговор

Close Search Window