Pošiljalac – Shipper (Consignor)

Category: Audio ArticlesOsnove

Tabela Sadržaja U kamionskoj industriji, pojam “shipper” ili pošiljalac se odnosi na osobu ili kompaniju koja je inicijator pošiljke robe tj....

Dispečer Kamiona u Americi

Category: Audio ArticlesDispecOsnove

Tabela Sadržaja Šta je Dispečer Kamiona u Americi Dispečer kamiona u Americi upravlja kamionima i vozačima, dogovara prevoz tereta, organizuje raspored,...

Close Search Window