Commercial Learner's Permit (CLP) truckers wiki everything you need to know

Tabela Sadržaja

Šta je Komercijalna Dozvola za Učenje – CLP

Komercijalna dozvola za učenike (CLP) je dozvola koja vam omogućava da vežbate vožnju komercijalnog vozila na javnim putevima sa kvalifikovanim vozačem (koji ima CDL) u vozilu sa vama. CLP je često prvi korak ka dobijanju Komercijalne vozačke dozvole (CDL), koja je potrebna za vožnju komercijalnih vozila (CMV) kao što su semi kamion, polu-prikolice, putnički autobusi ili vozila sa opasnim materijalima. Koji je proces dobijanja CLP-a (Commercial Learner’s Permit)
Možete poslušati ovaj članak na dnu stranice (Eng.)
Na dnu stranice ćete pronaći cene CLP i CDL za svaku državu.

Kako Dobiti CLP – Commercial Learner’s Permit

Proces dobijanja CLP-a u SAD se neznatno razlikuje od države do države, ali uglavnom koraci uključuju:

Ispunite Osnovne Zahteve

Zahtev za dobijanje CLP-a za vožnju unutar države (intrastate) je 18 godina, dok je za međudržavnu vožnju (između država) potrebno najmanje 21 godina. Takođe, morate imati važeću nekomercijalnu vozačku dozvolu i čistu vozačku evidenciju.

Uzmite DOT Medicinsku Kartu

Komercijalnim vozačima je potrebno da imaju DOT medicinsku karticu. To pokazuje da ste prošli DOT medicinski pregled i da ste fizički sposobni da bezbedno vozite komercijalno vozilo.
Više o DOT fizičkom pregledu.

Priprema Za Ispit

Svaka država ima svoj Priručnik za komercijalne vozače, koji pokriva informacije koje će vam biti potrebne za pismeni test. To uključuje teme kao što su pregled vozila, osnovna kontrola vozila, bezbedne vozačke prakse i specifična pravila za autobuse i kamione.

Polaganje Pismenog Testa

Pismeni test (test znanja) pokriva informacije iz Priručnika za komercijalne vozače. Zavisno od specifične klase CDL-a i dodatnih ovlašćenja tj. endorsmenta koja tražite, može biti potrebno dodatno polaganje pismenih testova. Morate položiti ove testove kako biste dobili svoj CLP.
Možete vežbati testove na driving-tests.org

Preuzimite Vašu Komercijalnu Dozvolu za Učenike

Nakon što položite pismene testove, možete aplicirati za svoj CLP u lokalnom DMV-u. Dozvola obično važi 180 dana i može se obnoviti jednom pre nego što morate da položite test vožnje za CDL.

Vežbanje Vožnje i Dodatno Testiranje

Nakon što dobijete svoj CLP, biće vam dozvoljeno da vežbate na javnim putevima pod nadzorom osobe koja je nosioc CDL-a. Kada ste spremni da polažete, možete zakazati vozački test za CDL u DMV-u. Ovo uključuje test inspekcije vozila, osnovne kontrole vozila i test vožnju.

Prelazak sa CLP na CDL (Commercial Driver’s License)

Nakon što ste položili, možete zameniti svoj CLP za CDL.

Pravila i zahtevi se mogu razlikovati od države do države, stoga se uverite da proverite specifične zahteve u vašoj državi.

Kako Da Dobijem CDL? Klikni ovde.

Audio (Eng)

Cena CLP I CDL Za Svaku Državu

State CDL-A Cena CLP Cena
Alabama $66 $36
Alaska $120 $15
Arizona $25 $25
Arkansas $42 $50
California $85 $39
Colorado $17.08 $18.52
Connecticut $70 $20
Delaware $48 $0
D.C. $117 $78
Florida $75 $0
Georgia $32 $10
Hawaii $5 $30
Idaho $40 $29
Illinois $60 $50
Indiana $35 $17
Iowa $8 $12
Kansas $26 $13
Kentucky $45 $14
Louisiana $61.50 $20.25
Maine $59 $0
Maryland $50 $90
Massachusetts $75 $30
Michigan $25 $0
Minnesota $50.25 $10.50
Mississippi $55 $16
Missouri $26 $16
Montana $41.72 $0
Nebraska $60 $15
Nevada $141.25 $57
New Hampshire $60 $20
New Jersey $42 $125
New Mexico $18 $10
New York $164.50 $10
North Carolina $21.50 $21.50
North Dakota $15 $15
Ohio $43.50 $28.50
Oklahoma $56.50 $0
Oregon $75 $23
Pennsylvania $86.50 $0
Rhode Island $92.50 $72.50
South Carolina $25 $2.50
South Dakota $33 $28
Tennessee $70 $14
Texas $97 $25
Utah $52 $19
Vermont $60 $15
Virginia $64 $3
Washington $27 $40
West Virginia $26.25 $7.50
Wisconsin $74 $30
Wyoming $55 $45
Was this article helpful?
YesNo

Оставите одговор

Close Search Window